Az Alapítványról

A zene szeretete egy teljesebb élettel ajándékozza meg azokat, akik átélhetik varázsát, élményét.
Napjainkban sok gyermek nő fel úgy, hogy nem hall klasszikus – és minőségi könnyűzenét.
Úgy gondoljuk, hogy a zene kapukat nyithat meg önmagunk és a világ felé, így szabadabban fejezhetjük ki általa gondolatainkat és érzéseinket. A hangversenysorozatokkal, koncertekkel, tehetséggondozó kurzusokkal, nyári táborokkal és zenei versenyekkel motivációt és hitet szeretnénk adni a gyermekeknek, fejleszteni önbizalmukat, a zenéhez való pozitív hozzáállásukat, a négykezes zongorázás népszerűsítésével pedig erősíteni szeretnénk bennük az összetartozás és a közös munka szépségét.
A legfontosabb célkitűzésünk, hogy egyéni stílusban, újfajta megközelítésben minél szélesebb közönséghez találjuk meg az utat, ezáltal közvetítve a klasszikus zene szépségeit és értékeit.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

  • Köznevelési alapfeladat keretében készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés-oktatás, nemzetiségi alapfokú művészetoktatás
  • A közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződésének támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.
  • Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
  • Hozzájárul ahhoz, hogy a helyi, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok az önként vállalt helyi közszolgáltatási feladatellátás, illetve a nemzetiségi közszolgáltatási feladatellátás körében megteremthessék az előadó-művészeti tevékenység feltételeit, továbbá pályázat útján támogatja és elősegíti az egyéb, az előadó-művészeti tevékenység megújítását és sokszínűségét szolgáló előadó-művészeti szervezetek törekvéseit.

Az Alapítvány adatai

Az alapítvány neve: ZeneVarázslatért Alapítvány
Székhelye: 1135 Budapest, Csata utca 24-26.
Szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0013049
Adószám: 19295125-2-41
Statisztikai számjel: 19295125-9001-569-01
A kuratórium elnöke: Dr. Vastag Dalma
Elérhetőség: zenevarazslat@zenevarazslat.hu