Támogatóink

Akiknek a támogatására számíthatunk

Ezúton is köszönjük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásával lehetővé tette a ZeneVarázslat Négykezes Zongoraverseny magas színvonalú megvalósítását.
A Nemzeti Kulturális Alap az elmúlt húsz évben a hazai és határon túli magyar kulturális élet finanszírozásának legmeghatározóbb intézménye lett. A Magyar Országgyűlés a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint terjesztésének támogatása érdekében hozta létre az elkülönített állami pénzalapot, amelynek fő bevételi forrása jelenleg az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka. A rendelkezésére álló pénzforrásokat döntő hányadában társadalmasított kollégiumi rendszer működtetésével pályáztatja és juttatja el az arra érdemesített programok megvalósítóihoz.

kormany tamogatas

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni az Országgyűlés Hivatalának a ZeneVarázslat Négykezes Zongoraverseny Határok nélkül programsorozat lebonyolításában nyújtott segítségéért.
Köszönjük, hogy támogatásukkal egy magas színvonalú, több mint 300 gyermek részvételével megvalósult programnak lehettünk részesei.

Ezúton is nagy szeretettel és hálával köszönjük a verseny részvevőinek felajánlott csodás könyveket a Kárpátaljai Magyar iskolai Könyvtárakért Alapítványnak!
A Kárpátaljai Magyar iskolai Könyvtárakért Alapítványt 2006. február 22-én jegyezte be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság. 2181 sorszám alatt.
Az alapítvány célja:
– a Kárpátalján működő, magyar nyelven, vagy magyar nyelven is oktató elemi és középiskolák könyvtárainak – támogatása könyvekkel, technikai eszközökkel, szakmai, módszertani tanácsadással
– a fenti iskolákban dolgozó iskolai könyvtárosok (tanulmányainak) képzésének/továbbképzésének támogatása
– a fenti iskoláknak és könyvtáraiknak irodalmi és egyéb könyves programjainak támogatása
– a fenti iskolákban dolgozó könyvtárosok kiemelkedő munkájának elismerése, kitüntetésre való felterjesztése.
További munkájukhoz kitartást és sok sikert kívánunk!

eke_logo

Köszönet és hála az Eszterházy Károly Egyetemnek, hogy ilyen csodálatos helyszínt és a szervezésben segítséget biztosít zongoraversenyünk számára.
Magyarország első, egyetemi oktatás céljára tervezett épületét még Barkóczy Ferenc (1710-1765) püspök kezdte építtetni 1761-ben. Az Eszterházy Károly Egyetem jogelődjét 1774-ben alapították: a Líceumban ekkor kezdődött el a képzés, amely megszakítás nélkül mind a mai napig tart. Az intézmény a történelem során többféle megnevezéssel és oktatási portfólióval működött. 1949-ben Debrecenből Egerbe költözött a pedagógiai főiskola, ekkortól az intézmény a tanárképzés felé orientálódik. Az intézmény 1990 óta megálmodójának, Eszterházy Károly (1725-1799) püspöknek a nevét viseli, tisztelegve a nagy előd emléke előtt. Ma a bölcsődei nevelők képzésétől a tanító és a tanári szakokon át a neveléstudományi doktori képzésig terjedő teljes palettán várja az oktatói pálya iránt elkötelezett hallgatóit.
Az Eszterházy Károly Egyetem a magyar állami felsőoktatás meghatározó, dinamikusan fejlődő intézménye, mely négy campuson (Eger, Gyöngyös, Jászberény, Sárospatak), öt karon piacképes képzéskínálattal, egyedi ösztöndíj-lehetőségekkel, családias hangulattal várja a diákokat. Az agrárképzés, a bölcsészettudományok, a pedagógusképzés, a gazdaság- és társadalomtudományok, a természettudományok, az informatika, a sporttudományok és a művészetek terén kínál képzéseket, de nagy hangsúlyt fektet a duális képzésekre is. 37 alapszakon, 14 mesterszakon, 9 felsőoktatási szakképzésen, az osztatlan tanárképzésben 80 szakpáron érhetőek el szakjai.

A program szervezésében fő feladatot lát el az Együtt Mindannyiunkért Alapítvány (emia.hu). Róluk az alapító, Ivanics Katalin nyilatkozott:
Alapítványunk nem rendelkezik nagy múlttal, viszont céljaink hosszú távúak. Fiatalos lendülettel, éjt-nappallá téve dolgozunk ezek megvalósításán. Csapatunk nem egy konkrét rászoruló megsegítésére törekszik, hanem célkitűzéseink olyan tág körben ölelik fel az arra rászorulókat, hogy abban minden támogató megtalálja az általa támogatni kívántat.
Alapítványunk prioritása a rászoruló gyermekek megsegítése és a tehetséggondozás. Mint tudjuk, rengeteg hátrányos helyzetű család él ma a világon. Egy ilyen családban nevelkedő gyermek sorsa szinte kilátástalan. Egyre több az egyszülős család, ami szintén nem könnyíti meg a gyermekek megfelelő neveltetését. Nagyon sok kiemelkedően tehetséges gyermek van, aki hátrányos helyzeténél fogva nem kaphat lehetőséget szárnyainak kibontakoztatására. Szeretnénk esélyt és jövőt biztosítani minél több arra rászoruló gyermeknek.
Emellett kulturális küldetésünket is kiemelt feladatnak tekintjük. Alapelveink egyike, hogy az ember lelkének egészséges fejlődése a kulturális nevelődésben teljesedik ki. Amellett, hogy az írás/olvasás és beszéd fejlesztésére hangsúlyt fektetünk, több zenei és kulturális programot tervezünk szakértők bevonásával.
Alapítványunk elnökasszonya, Molnár Dalma családcentrikus szülők gyermeke. Szüleinek mindig a gyermekeik voltak az elsők. Ma már Ő is két gyermek édesanyja. Körül nézve a világban soha nem a gyengeségeket látja, hanem a mindig jelen lévő csodát, ez által tudja, hogy mindig van megoldás.
Ezt az alapelvet követi alapítványunk is. Nem adjuk fel, mert tudjuk, hogy minden rosszban fellelhető a jó is és tudjuk: van megoldás, csak meg találni, hogy mi az.

www.emia.hu

Egert gyakran említik, mint történelmi várost, de sokan nem is tudják, hogy a település története valójában milyen régre nyúlik vissza. A belváros közvetlen környezetét már az őskorban is lakták, a várost körbeölelő hegyek területén pedig kora vaskori leleteket találtak. A 10. század első felében a honfoglaló magyarság utáni nemzedék foglalta el a területet.

A város alapítása
Eger alapítása Szent Istvánnak köszönhető, aki az egyik püspöki egyházmegye székhelyévé tette. A város ezután hamar vallási központtá fejlődött, de ez nem tartott túl sokáig – 1241-ben a tatárok felégették a várost.  IV. Béla király 1248-ban engedélyt adott kővár építésére, és a város újra békés fejlődésnek indulhatott: az erdők helyére szőlőt telepítettek, új házak, utak épültek, a várban pedig felépült a ma is megtekinthető gótikus püspöki palota.

Eger – iskolaváros és kulturális központ
Eger a 20. században mint iskolaváros híresült el, a század elején kőszínház is épült,  vonzerejét pedig a gyógyfürdő 1933-as alapítása növelte.  A két világháború szele azonban a várost is felforgatta, a gazdasági élet és a város állapotának helyreállítása évekig tartott. Az 1960-as évektől kezdve sorra épültek a lakóházak, áruházak, a millennium évére befejezték a város egyik ékkövét, a Makovecz Imre által tervezett Bitskey Aladár Uszodát, 2008-ban pedig sokak örömére a régió egyik legnagyobb bevásárlóközpontja, az Agria Park nyitotta meg kapuit.

Bátran ajánljuk mindenkinek egy hosszú hétvége vagy akár egy hosszabb nyaralás úticéljául is.

Eger_logo